• Oleje
 • Filtry
 • Części
 • Płyny
 • Chemia
 • Kosmetyki
 • Akcesoria
 • Narzędzia
 • Regulamin sklepu

  REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ KONSUMENTÓW Z SERWISU
  PunktOlejowy.pl

  § 1. Postanowienia ogólne

  1. Administratorem serwisu jest Oil Point & Auto Planet GmbH Sp. k. z siedzibą w Olsztynie (10-166) przy ul. Marka Kotańskiego 4; NIP 7393953604; REGON 388883415; Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000895952, adres poczty elektronicznej: help@punktolejowy.pl, numer telefonu kontaktowego: (+48) 89 888 10 12 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora). [dalej: Administrator]
  2. Administrator Serwisu świadczy na rzecz Klientów sprzedaż samochodowych materiałów eksploatacyjnych (m.in. oleje, filtry oleju, części samochodowe).
  3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Konsumentów ze sklepu internetowego PunktOlejowy.pl, składania zamówień na produkty dostępne w  sklepie PunktOlejowy.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia  Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
  4. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego PunktOlejowy.pl zgodnie z jego przeznaczeniem. 
  5. Przeglądanie asortymentu sklepu internetowego PunktOlejowy.pl oraz samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego PunktOlejowy.pl nie wymaga rejestracji. Jednakże założenie konta poprzez rejestrację w serwisie umożliwia Klientowi dostęp do historii zakupów, a zapamiętane dane sprawią, że proces złożenia zamówienia będzie skrócony.
  6. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.
  7. Klient wyraża zgodę na przekazywanie mu przez Administratora wszelkiego rodzaju informacji, zapytań i ofert w drodze mailowej, na wskazany przez niego adres e-mail.
  8. Informacje prezentowane w sklepie internetowym stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, kierowane do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
  9. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem systemu płatności PayU.pl. 

  § 2 Wymagania techniczne 

  1. Do korzystania ze sklepu internetowego PunktOlejowy.pl, w tym przeglądania asortymentu sklepu internetowego PunktOlejowy.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest: 
   1. podłączenie do Internetu;
   2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0, Firefox w wersji minimum 26, Chrome w wersji minimum 27 lub MacOSX Safari w wersji 8.0. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek nie spełniających tego wymogu Administrator nie ponosi odpowiedzialności;
   3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
   4. optymalna rozdzielczość wyświetlania strony sklepu internetowego PunktOlejowy.pl to 1024 x 768 pikseli (lub wyższa)
  2. Pełna funkcjonalność strony sklepu internetowego PunktOlejowy.pl jest dostępna po uruchomieniu JavaScript w przeglądarce internetowej Klienta sklepu internetowego PunktOlejowy.pl. 
  3. Urządzenie Klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies". Więcej informacji o plikach "cookies” używanych w serwisie znajduje się na stronie w zakładce - polityka wykorzystania plików cookies.
  4. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach "cookies” podczas samego korzystania ze sklepu internetowego PunktOlejowy.pl. Pliki "cookies” są wykorzystywane przez Administratora w celu obsługi sklepu, zbierania danych statystycznych i zapewnienia możliwości udostępnienia dedykowanych informacji Klientom, w tym również podczas procesu składania Zamówienia, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Klienta zakupów.

  § 3. Rejestracja

  1. Rejestracja w sklepie internetowym PunktOlejowy.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności sklepu są dobrowolne i nieodpłatne.
  2. Rejestracja nie jest konieczna do przeglądania asortymentu sklepu ani do złożenia zamówienia, umożliwia zaś dostęp do dodatkowych funkcji i usług sklepu internetowego PunktOlejowy.pl., w szczególności takich jak historia zamówień, historia wybieranych modeli samochodów, korespondencja ze sklepem internetowym PunktOlejowy.pl czy obserwowane produkty.
  3. W celu rejestracji w sklepie internetowym PunktOlejowy.pl (założenia Konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin sklepu internetowego PunktOlejowy.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.  
  4. Rejestracja jest również możliwa przy składaniu zamówienia (w razie wyboru opcji zakupu bez rejestracji i bez logowania).
  5. Po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym PunktOlejowy.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.  
  6. Klient może posiadać tylko jedno Konto w sklepie internetowym PunktOlejowy.pl.
  7. W przypadku zmiany danych użytych podczas rejestracji Klient zobowiązany jest do dokonania zmiany tych informacji w Koncie Klienta, korzystając z formularza dostępnego w ustawieniach profilu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikłe z niepoprawienia lub błędnego wprowadzenia przez Klienta danych osobowych. 
  8. W przypadku zaistnienia uzasadnionego ryzyka, czy też stwierdzenia przez Administratora, że rejestracja Konta klienta nastąpiła przez osobę, która podała niezgodnie z prawdą informacje, Administrator może dezaktywować Konto. O fakcie tym Klient zostanie poinformowany za pomocą poczty e-mail. Wznowienie aktywności Konta Klienta może zostać uzależnione od podjęcia przez Klienta działań zmierzających do wyjaśnienia, czy też usunięcia nieprawdziwych danych.
  9. W celu usunięcia Konta Klienta ze sklepu internetowego PunktOlejowy.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta korzystając z adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w sklepie internetowym PunktOlejowy.pl.  na adres help@punktolejowy.pl, wpisując w tytule wiadomości "USUŃ KONTO".

  § 4. Zasady korzystania ze sklepu internetowego PunktOlejowy.pl

  1. Klientem sklepu internetowego PunktOlejowy.pl może być wyłącznie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych (pełnoletnia, nieubezwłasnowolniona).
  2. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego PunktOlejowy.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego PunktOlejowy.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie sklepu internetowego PunktOlejowy.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych sklepu internetowego PunktOlejowy.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
  3. Administrator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu sklepu internetowego PunktOlejowy.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność sklepu internetowego PunktOlejowy.pl z infrastrukturą techniczną Klienta. Podczas przerwy wynikłej z powodu prac konserwacyjnych Administrator zobowiązuje się poinformować o tym w komunikacie na stronie głównej sklepu tak szybko jak będzie to możliwe.
  4. Administrator serwisu nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody finansowe (w tym w szczególności koszty zakupów produktów zastępczych), jakie mogą powstać w wyniku nieterminowego dostarczenia produktu, niedostępności produktu lub jego niezgodności z umową.

  § 5. Informacje o produktach

  1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie sklepu internetowego PunktOlejowy.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 
  2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych sklepu internetowego PunktOlejowy.pl: 
   1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
   2. nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości  oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
  3. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
  4. Promocje w sklepie internetowym PunktOlejowy.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. 

  § 6. Warunki realizacji zamówień

  1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie sklepu internetowego PunktOlejowy.pl przez siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.
  2. Klient może złożyć zamówienie jedynie poprzez stronę internetową www.punktolejowy.pl.
  3. W celu złożenia zamówienia należy: 
   1. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny),
   2. zarejestrować się lub zalogować albo  wybrać zakup bez rejestracji,
   3. w przypadku zakupu bez rejestracji wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu,
   4. wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu),
   5. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
   6. złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu sklepu (fakt zapoznania się z regulaminem sklepu internetowego PunktOlejowy.pl Klient potwierdza zaznaczając checkbox'em odpowiednie pole),
   7. kliknąć przycisk „Realizuj zamówienie” lub „Realizuj zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
  4. W przypadku płatności z góry Klient zobowiązany jest do opłacenia zamówienia w jeden z dostępnych sposobów płatności (przelew on-line, przelew bankowy tradycyjny, karta debetowa, karta kredytowa). Przedmiot zamówienia będzie dostarczony Klientowi na adres wskazany w zamówieniu za pomocą firm InPost i DHL.
  5. Dostawa towaru realizowana jest wyłącznie na terytorium Polski.
  6. Administrator uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem i jedną przesyłką. 
  7. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia produkty z różnych kategorii produktowych, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia.  
  8. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Administratorowi oferty zawarcia umowy kupna zamówionego produktu.  
  9. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w zamówieniu lub w danych Konta Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Administratora zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 8 powyżej.   
  10. Po wysłaniu towaru Administrator poinformuje Klienta na wskazany przez niego adres mailowy, że przesyłka została wysłana podając mu numer listu przewozowego oraz link umożliwiający śledzenie przesyłki.
  11. Administrator zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w odniesieniu do danych produktów, kategorii lub ilości zamawianych produktów.
  12. W przypadku braku u dostawcy zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli ich zakup od dostawców nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Administrator poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  
  13. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Administrator może zaproponować Klientowi:  
   1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Administrator będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia); 
   2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Administrator będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
   3. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach) 
  14. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego z powyższych sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Administratora), Administrator dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu lub koncie Klienta. 
  15. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Administratora), Administrator może anulować zamówienie w całości.
  16. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 12-14 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Administrator zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 13 Regulaminu.  
  17. Pod pojęciem anulowania zamówienia przez Administratora, o którym mowa w ust. 12-15 niniejszego paragrafu, należy rozumieć przysługujące Administratorowi umowne prawo odstąpienia, z którego Administrator może skorzystać w terminie odpowiadającym terminowi, o którym mowa w § 8 niniejszego regulaminu. W przypadku gdy termin, o którym mowa w § 8 niniejszego regulaminu, jest krótszy niż 30 dni, Administrator może wykonać umowne prawo odstąpienia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy z Klientem.  
  18. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie. W takim wypadku Administrator może domagać się od Klienta zwrotu kosztów przesyłki wysłanej na błędnie wskazany przez Klienta adres i zwróconej przez firmę kurierską. Jednocześnie Klient akceptuje fakt, iż koszt ten obejmuje nie tylko kwotę wysłanej paczki, ale również naliczoną opłatę za jej zwrot Administratorowi, zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej  i wynosi min. 30 zł.

  § 7. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

  1. Zapłaty za zakupiony towar można dokonać:  
   1. podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez firmę kurierską - gotówką.  W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie internetowej sklepu internetowego PunktOlejowy.pl przy uwzględnieniu postanowień zawartych w § 5 ust. 1 niniejszego regulaminu,;
   2. przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w  danym momencie przez Administratora. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Administratora potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności. 
  2. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.
  3. Klient może skorzystać z przyznanego przez sklep internetowy PunktOlejowy.pl kodu rabatowego na zakupiony asortyment.
  4. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Kod rabatowy nie obniży wartości zamówienia poniżej kwoty 0,02 złotego.  Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe. 

  § 8. Czas realizacji zamówień

  1. Administrator zamieszcza na stronie internetowej sklepu internetowego PunktOlejowy.pl przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia  uzależniony jest od dostępności danego produktu. 
  2. W przypadku przewidywanego dłuższego oczekiwania na realizację niż określony na stronie internetowej sklepu PunktOlejowy.pl, Klient jest indywidualnie informowany o czasie realizacji zamówienia na podany przez Klienta przy składaniu zamówienia adres mailowy.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy. 


  § 9. Koszty dostawy

  1. Koszt dostawy do miejsca wskazanego przez Klienta wynosi 10,99 PLN w przypadku płatności  z góry i skorzystania z metody wysyłki: Paczkomat InPost 24/7 , 12,50 PLN w przypadku płatności  z góry i skorzystania z metody wysyłki: Przesyłka kurierska InPost lub Przesyłka kurierska DHL, Odbiór w punkcie DHL Parcel  i 19,00 PLN w przypadku płatności  za pobraniem i skorzystania z metody wysyłki: Przesyłka kurierska InPost pobranie lub Przesyłka kurierska DHL pobranie. W przypadku produktów niestandardowych (ważących 30 kg lub w którym jeden z wymiarów przekracza 2 metry) koszt dostawy może być inny. Wówczas informacja taka będzie umieszczona na karcie produktu, a faktyczny koszt dostawy zostanie wyświetlony podczas składania zamówienia. 
  2. W razie złożenia zamówienia przewyższającego kwotę 999 PLN, koszt dostawy towaru do Klienta pokrywa Administrator.
  3. Faktyczny koszt dostawy zostanie dokładnie wyświetlony podczas składania zamówienia.
  4. Informacja o koszcie dostawy lub braku kosztu dostawy w przypadku opisanym w ust. 2 będzie widoczna w podsumowaniu zamówienia. 

  § 10. Reklamacja 

  1. Asortyment oferowany w sklepie internetowym PunktOlejowy.pl pochodzi z legalnego źródła i jest oryginalny.
  2. Administrator odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne (niezgodność towaru z umową) i prawne towaru, w rozumieniu art. 5561 i 5563 Kodeksu cywilnego.
  3. Jeżeli towar ma wadę, Klient może żądać usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.
  4. Administrator wymieni towar na wolny od wad lub usunie wadę w rozsądnym terminie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
  5. Klient może zamiast proponowanego przez Administratora usunięcia wady żądać wymiany towaru lub zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta byłoby niemożliwe lub wymagałoby od Administratora nadmiernych kosztów.
  6. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego na stronie sklepu internetowego PunktOlejowy.pl i przesłanie go wraz z reklamowanym towarem na adres: Oil Point & Auto Planet GmbH Sp. k. ul. Marka Kotańskiego 4, 10-166 Olsztyn.
  7. Zwrócony towar powinien być, o ile to możliwe, zapakowany w oryginalne opakowanie (opakowanie, w którym przesyłka została doręczona należy w całości umieścić w kolejnym opakowaniu) wraz z całą dostarczoną dokumentacją i potwierdzeniem zakupu.
  8. Administrator w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go mailowo o sposobie dalszego postępowania. Jeżeli Klient zażądał wymiany towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Administrator nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
  9. Administrator odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Klientowi towaru.
  10. Roszczenie Klienta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem 1 roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu 2-letniego.

  § 11. Warunki gwarancji

  1. Administrator nie jest producentem sprzedawanych w sklepie internetowym PunktOlejowy.pl towarów.
  2. Produkty sprzedawane przez Administratora mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Administrator nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.
  3. Administrator wraz z towarem wydaje Klientowi dokument gwarancyjny lub stanowiący dowód zakupu paragon albo fakturę VAT. 
  4. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:  
   1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), Administrator może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Administratora; 
   2. korzystając z uprawnień przysługujących mu od Administratora z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 10 Regulaminu. 

  § 12. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

  1. Klient może zrezygnować z całości zamówienia, jeżeli składające się na to zamówienie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki, kontaktując się z Administratorem drogą mailową na adres: help@punktolejowy.pl. Po potwierdzeniu anulowania przez Administratora, uważa się je za skuteczne, a umowę za niezawartą.
  2. Klient w terminie 3o dni kalendarzowych może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w sklepie internetowym PunktOlejowy.pl bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w ustępie 10) za wyjątkiem umowy:
   1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  3. Termin do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 2 rozpoczyna swój bieg od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
  4. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. 
  5. Klient ma obowiązek skorzystać z formularza zwrotu dołączonego do maila potwierdzającego wysyłkę zamówienia albo dostępnego na stronie internetowej sklepu PunktOlejowy.pl.
  6. Wydrukowany, uzupełniony i podpisany formularz wraz z oświadczeniem o zwrocie należy dołączyć do zwracanego towaru. 
  7. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
  8. Do zachowania 30-dniowego terminu wystarczy odesłanie rzeczy wraz z formularzem zwrotu przed jego upływem.
  9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będącą wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 
  10. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru w wysokości opłaty pocztowej za wysyłkę towaru.
  11. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia (zwrotu) towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Administratora, Administrator nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
  12. Administrator nie przyjmuje paczek nadanych za pobraniem. 
  13. Administrator zwróci Klientowi płatności, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zgodnie z postanowieniami § 13 regulaminu.
  14. Administrator może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  § 13. Zwrot należności Klientom

  1. Administrator dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku: 
   1. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy);
   2. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy. 
  2. Administrator dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w formularzu zwrotu. 
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

  § 14. Sprzedaż akumulatorów

  1. Administrator oferuje do sprzedaży akumulatory samochodowe tylko i wyłącznie Klientom, którzy zobowiązują się do przekazania zużytego akumulatora sprzedawcy, bezpośrednio w chwili doręczenia nowego, kupionego w sklepie internetowym PunktOlejowy.pl akumulatora. 
  2. Klient zobowiązuje się do przekazania doręczycielowi zużytego akumulatora, co stanowić będzie warunek wydania Klientowi nowego, kupionego w sklepie internetowym PunktOlejowy.pl akumulatora. 
  3. Administrator nie prowadzi sprzedaży akumulatorów samochodowych w warunkach zobowiązujących go do pobrania opłaty depozytowej, o której mowa w art. 53 i nast. ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.
  4. Odbiór przez kuriera zużytego akumulatora w momencie przekazania Klientowi nowego, jest całkowicie bezpłatny.

  § 15. Kody rabatowe 

  1. Kody rabatowe mogą mieć formę wartościową lub procentową. Przy wykorzystaniu kod wartościowy obniża cenę zamówienia o ustaloną kwotę, a procentowy o ustalony procent wartości zamówienia.
  2. Przy jednym zamówieniu można użyć tylko jednego kodu rabatowego. Kodów rabatowych nie można łączyć, chyba że regulamin promocji stanowi co innego.
  3. Kod rabatowy zostaje wykorzystany przez Klienta dopiero w momencie przekazania zamówienia do realizacji. Wykorzystany kod rabatowy po dokonaniu weryfikacji przez Administratora obniża cenę należną za dokonane przez Klienta zamówienie.
  4. Kody rabatowe mogą zostać użyte tylko do obniżenia ceny zamawianych towarów. Zniżki nie obejmują kosztów dostawy.
  5. W przypadku anulowania lub zwrotu już złożonego zamówienia kod rabatowy zostaje uznany za wykorzystany i nie może zostać ponownie użyty.
  6. Kodu rabatowego nie można wymienić na gotówkę.

  § 16. Dane osobowe i polityka prywatności

  1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w sklepie internetowym PunktOlejowy.pl oraz w procesie korzystania ze sklepu internetowego PunktOlejowy.pl, w tym  dokonywania zakupów w sklepie internetowym PunktOlejowy.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Administratora usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w sklepie internetowym PunktOlejowy.pl.
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, tj. spółkę pod firmą Oil Point & Auto Planet GmbH Sp. k. z siedzibą w Olsztynie (10-166) przy ul. Marka Kotańskiego 4; NIP 7393953604; REGON 388883415; Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000895952.  
  3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w sklepie internetowym PunktOlejowy.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 16 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.  
  4. Dane Osobowe Klienta udostępnione w ramach sklepu internetowego lub uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, będą przetwarzane przez Administratora w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy w ramach sklepu internetowego oraz opisanych szczegółowo w ramach Polityki Prywatności dostępnej na stronie sklepu internetowego PunktOlejowy.pl.
  5. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu, dbając o zapewnienie ich bezpieczeństwa i poufności.
  6. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów, które Klient jest zobowiązany podać, by móc korzystać z usług świadczonych przez Administratora: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, informacje zawarte w logach systemowych - w celach technicznych i statystycznych.
  7. Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. 
  8. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, zmiany, a także żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia sprostowania lub usunięcia przez Administratora. W tym celu Klient powinien wysłać maila na adres:pomoc@punktolejowy.pl z żądaniem usunięcia danych osobowych, które to żądanie równoznaczne jest z żądaniem usunięcia Konta Klienta. Dane osobowe mogą być zmieniane przez samego Klienta po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”).  
  9. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej na stronie sklepu.
  10. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. 
  11. W przypadku korzystania przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez sklep internetowy PunktOlejowy.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa, Administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. 
  12. Dane osobowe Klientów będą ujawniane innym podmiotom wyłącznie w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa lub w Regulaminie. W zakresie niezbędnym dla rozliczenia płatności przewidzianych w Regulaminie, dane osobowe Klientów będą przekazywane dla PayU SA.
  13. Administrator wykorzystuje pliki typu „cookies” w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego przez Klientów. Umożliwiają one: 
   1. identyfikację użytkowników jako zalogowanych w sklepie i pokazywania, że są zalogowani;
   2. zapamiętywania towarów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;
   3. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do sklepu;
   4. dostosowywania zawartości strony sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron sklepu;
   5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony sklepu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Klienta,
   6. utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać Loginu i hasła.
  14. Więcej informacji na temat plików "cookies” znajduje się na stronie sklepu internetowego PunktOlejowy.pl.
  15. Niektóre podstrony oraz inne środki komunikacji z Klientami i innymi osobami fizycznymi, które korzystają ze sklepu internetowego mogą zawierać „web beacons” (elektroniczne obrazki, puste gify). "Web beacons” pozwalają na otrzymanie następujących informacji: 
   1. adres IP komputera, na który załadowana została strona sklepu internetowego PunktOlejowy.pl, na której "web beacon” został zamieszczony; 
   2. numer URL strony; 
   3. czas załadowania strony; 
   4. rodzaj przeglądarki internetowej; 
   5. jak również informacje zawarte w „cookies”, w celu oceny efektywności reklam. 
  16. Administrator oświadcza, że stosowane przy ochronie sklepu internetowego PunktOlejowy.pl nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont Klientów i dostępu do danych osobowych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.
  17. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.  Wskazanie nieprawdziwych danych może powodować powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej po stronie Klienta.

  § 17. Newsletter

  1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Moje konto” (odnośnik „Newsletter”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) sklepu internetowego PunktOlejowy.pl, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Administratora w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.   
  2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez kliknięcie na link "rezygnacji" umieszczony w każdym wysłanym do Klienta Newsletterze albo poprzez wysłanie maila na adres help@punktolejowy.pl wpisując w tytule "USUŃ NEWSLETTER" 

  § 18. Odpowiedzialność Administratora

  1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z udostępnienia przez Klienta osobom trzecim loginów i haseł do Konta Klienta.
  2. Klient akceptuje fakt, że dobór części do wskazanego przez Klienta modelu samochodu następuje na podstawie danych katalogowych, za których treść i poprawność Administrator nie ponosi odpowiedzialności. 
  3. Brak wykonania świadczenia z powodu wystąpienia siły wyższej, nie stanowi podstawy do wysuwania roszczeń o odszkodowania czy kary umowne, chyba że strona, której siła wyższa dotyczy, zaniedbała natychmiastowego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej strony o wystąpieniu takich okoliczności.
  4. Administrator podejmuje działania przeciwdziałające rozpowszechnianiu spamu oraz w zakresie kontroli plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich.

  § 19. Postanowienia końcowe

  1. Informacje o produktach zamieszczone na stronie sklepu internetowego PunktOlejowy.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.   
  2. Administrator dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach sklepu internetowego PunktOlejowy.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Administrator nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności sklepu internetowego PunktOlejowy.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy sklepu internetowego PunktOlejowy.pl.   
  3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Administrator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.  
  4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta, a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu.  
  5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego.
  6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie sklepu internetowego PunktOlejowy.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
  7. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Administratorowi statystyk swojej obecności i aktywności w sklepie internetowym PunktOlejowy.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
  8. W celach statystycznych  oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług sklep internetowy PunktOlejowy.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego PunktOlejowy.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. 
  9. Ewentualne spory powstałe między Klientem a Administratorem rozstrzygane będą polubownie.
  10. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie sklepu internetowego PunktOlejowy.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.  

  § 20. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

  1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania sklepu internetowego PunktOlejowy.pl do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Administratora o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Administratora na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.   
  2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
   a.) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
   b.) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
   c.) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php 
  3. Informujemy, iż dla konsumentów w Polsce dostępne są następujące, pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   a.) skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
   b.) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
   c.) skorzystanie z bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
   d.) skorzystanie z pomocy  jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów 
  4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.  

  Wersja regulaminu z dnia 17.11.2021 r.

  Pielęgnacja

  Zadbaj o swój samochód

  zobacz produkty